Energi

Energi är en resurs. Precis som alla andra resurer är den inte oändlig. Energi är förbrukningsbar och påfyllningsbar. De senaste åren har jag intresserat mig för permakultur, och då framför allt odlingsdelen. Men i år har jag även fått upp ögenen för social permakultur och de mänskliga aspekterna i teorin står för. Det jag har upptäckt är att permakulturens principer är direkt överförbara till min egen hälsa. Mer om principerna kan du läsa här. Princip nummer 2, Fånga och lagra energi. För mig som är i återhämtning efter en lång tids uttmattning handlar nästan varje dag om att fånga och lagra energi. Jag måste prioritera vad jag väljer att lägga min energi på. Helst ska de aktiviteterna jag gör under dagen ge tillbaka någon form av energi, glädje eller tillfredställelse. Jag försöker att medvetet kartlägga vilka aktiviteter som tar mer än de ger. Handla är en sådan aktivitet som tar fruktansvärt mycket energi. Jag vet inte om det är själva resan till affären, alla människor eller den totala förvirring som råder på grund av alla valmöjligheter i affären. Jag jobbar fortfarande på att reda ut vad som är energitjuven i den aktiviteten men tills jag vet det så väljer jag att göra mina inköp under tider som minimerar både rusningstrafik och folkstorm i butiken.

Inom permakulturen pratar man om tre olika typer av resursinvesteringar, degenerativa, generativa och regenerativa. En degenerativ investering är en investering som tar mer än den ger, en bil till exempel, så fort du tar ut den från fabriken minskar den i värde. En generativ investering är till exempel ett ettårigt grönsaksland, du investerar i frön och lite energi iform av arbete senare under året kan du skörda. men nästa år behöver du göra om investeringen. Den bästa investeringen, den regenerativa är en investering som faktiskt ökar i värde, ger mer och mer avkastning, till exempel en fruktträdgård. Det kräver lite mer resurser från start men man kan skörda frukt många år framöver. Jag försöker att investera min energi i det som är regenerativt. Jag ställer om hela min livsstil. Att "down shifta" innebär en ganska stor omställning. Det är mycket som ska rensas ut och planeras om. Men för mig är det en välinvesterad energi som jag vet att jag kommer att må bra av lång tid framöver. Jag skalar bort onödiga prylar, onödiga utrymmen och onödiga utgifter.

Med Värme
Eivorsdotter <3


Kommentarer