The Circle Way Of Life

Jag skrev om arbete och arbets(o)frihet igår. Eftersom mitt inlägg väckt endel debatt och jag har fått olika reaktioner på texten vill jag fortsätta att utveckla mina tankar om arbete idag. Arbete och arbetsliv är ett ämne som intresserar mig. Någon skrev, att sedan urminnes tider har det funnits regler för hur man gör för att få mat på bordet. Det där är en sanning med modifikation. Att få mat på bordet kräver arbete, mycket arbete. Det vet alla som någon gång odlat ett grönsaksland. Men i de åtgärdsprogram och insatser vi har idag erbjuds inte någon form av arbete. Det är endast en kontrollmekanism för systemet. När vi pratar om urminnes tider så måste tilläggas att de regler vi har idag är en ynka parentes i arbetets historia. Det startade i och med industrialismens intåg och som sedan utvecklades till fullo i Nordamerika med Frederick Winslow Taylor i spetsen i slutet av 1800-talet. Reglerna som de var utformade då tog inte hänsyn till människors fysiska hälsa. På den punkten har det blivit mycket bättre idag (så länge det syns med blotta ögat eller genom röntgen). Men istället har den psykiska ohälsan exploderat, något som regelverket fortfarande inte tar hänsyn till. Det är inte bara hos den grupp som står utanför arbetsmarkanden som ohälsan ökar. Det höga sjukskrivningsantalet vi ser idag vittnar om att det moderna arbetslivet som system och arbetslinjen som modell inte är ett sunt hållbart system med friska välmående individer. För att hårddra det så bygger det moderna arbetslivet på att en människa tjänar pengar på en annan människas arbete.

En teori jag har kring detta är att vi mår dåligt för att vårt sätt att leva och arbeta har blivit linjärt. Det har en startpunkt och ett slut, utan tid för återhämtning eller reflektion där emellan. Vi föds, börjar på förskolan som avlöses av grundskolan och gymnasiet. Från gymnasiet direkt till universitet eller arbete. Redan här är det viktigt att du inte har en "lucka i Cv:t", ett glapp på linjen. Då kommer det att ifrågasättas vad du gjort under den tiden. I arbetslivet har du X antal timmar som ska göras, samma sak år ut och år in med endast ett avbrott  för semester som innebär allt annat än vila eftersom du under de ynka veckorna måste klämma in umgänge, sociala relationer och semesterresor. Det är vad som förväntas av dig. Jag tror att en människa mår bättre av att leva cykliskt, en naturlig livscykel som resten av allt levande på vår jord. The circle way of life <3. Detta tror jag kan återskapas men då måste vi börja förändra där vi står. Vi måste börja ta ansvar för vårt eget sätt att leva och förbruka energi. Börja på den egna täppan och i samverkan det närmast kringliggande samhället. På så sätt kan vi få igång hållbara lokalsamhällen där varje människas kompetens räknas och varje människs arbete har ett värde. Om fler människor använde Permakulturens etiska principer som ett rättssnöre i livet, Omsorg om jorden , Omsorg om människan och Rättvis fördelning så skulle vi inte bara få ett hållbarare samhälle utan även hållbara individer.                           Med Kärlek och Kraft
Eivorsdotter

Kommentarer