Tid

Tid, så värdefull men ändå så illa behandlad. Jag blir så ledsen när jag ser hur samhället ser ut idag. Ledsen för att jag undrar hur sjutton vi ska kunna fixa det vi ställt till med. Det är som att hela samhället har blivit en egen fristående organism som bara rusar fram utan att vi människor som lever och verkar i det har den minsta möjlighet att påverka vilken riktning det ska ta. Vi arbetar och sliter för att kunna köpa mer prylar som kan göra livet lite enklare, lite bekvämare, lite friare så att vi kan spara oss lite mera tid. Till vad? Mera arbete? Så att vi kan köpa ännu mera tidseffektiva prylar. När jag går genom vår lilla by kan jag räkna till minst fem robotgräsklippare på en sträcka av 200 meter. Jag blir ledsen, vad ska man med en trädgård till om man varken har tid att odla marken eller klippa gräset? Jag hör till dem som vill ha så lite gräsmatta som möjligt, "grow food, not lawn" är mitt motto. På min arbetsplats räknas allt om i timmar. En kurs består av X antal timmar som ska fördelas på X antal personer. Kursens mål är inte det som styr innehållet, det är timmarna. Det är upp till undervisande lärare att fylla timmarna med så meningsfullt innehåll att kursdeltagarna kan uppfylla målen. Vår undervisningstid räknas också om enligt gällande faktor. Faktor är ett av universitetsvärldens kreativa sätt att mäta tid. Om en föreläsning varar 90 minuter så kanske en ny lärare behöver dubbelt så lång tid för att planera föreläsningen, då får hen faktor två på sin tid, det vill säga 180 minuters planeringstid. JAG ORKAR INTE! Hur länge ska människorna misshandlas av systemen? Vi värderas inte längre utifrån våra kunskaper, kvatiteter eller förmågor. Vi värderas utifrån hur väl vi passar in i systemen. För två årsesdan gick min hjärna i strejk, det spelar ingen roll hur duktig jag är, eller hur mycket jag försöker. Jag behöver tid, tid för vila, tid för återhämtning och tid för hälsa. Så nu sätter jag mig här på en sten vid en sjö i en skog och vilar. Och eftersom jag är ny på det här med att vila så kommer jag ge mig själv faktor 4 på min vilotid på en sten, vid en sjö, i en skog.

<3 EivorsdotterKommentarer